Opvoed ondersteuning

Niemand heeft op school de gebruiksaanwijzing meegekregen hoe je je kinderen opvoedt en hoe je een goede relatie opbouwt met je kind. Door de jarenlange ervaring in de kinderopvang en met kinderen, aangevuld met een opleiding als Triple P-ondersteuner ben ik in staat geweest om heel veel ouders te helpen als het wel eens een beetje moeilijk is.

Daarnaast heb ik regelmatig contact met Centrum Jeugd en Gezin. Mochten we er dan nog niet uitkomen, dan weet ik u in ieder geval de juiste plek voor goede raad te wijzen.

Wat is Triple-P

Triple-P is een laagdrempelig opvoedprogramma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.
Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Het biedt ouders/verzorgers steun op maat met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken.

 Triple-P, kent vijf belangrijke basisprincipes:

  1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.
  2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.
  3. Een aansprekende discipline hanteren.
  4. Realistische verwachtingen hebben.
  5. Goed voor jezelf zorgen als ouder/verzorger.

Triple-P biedt ouders/verzorgers:

  1. Een positieve opvoedstijl.
  2. Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen.
  3. Betere communicatie tussen ouder/verzorger en kind in alledaagse situaties.

Als u vragen heeft, of soms gewoon eens wilt praten over de zaken die u bezighouden, schroom niet om mij te raadplegen.

Met vriendelijke groet,
Onika Zoon