Privacyreglement
voor kinderdagverblijf Naar de Boerderij

  • Privacyreglement

Dit Privacyreglement beschrijft hoe Naar de Boerderij de privacy van de gebruiker van de website regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruikers van de website wordt verzameld.

  1. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van Naar de Boerderij, wordt deze privacy statement bij iedere gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en deze privacy statement.

Naar de Boerderij verzoekt gebruikers dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

 

  1. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt Naar de Boerderij informatie over de gebruikers van deze website.

Indien informatie wordt opgevraagd of u meld uw kind aan via de website, worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in ons privacy register vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Wij bewaren ook niet-persoonlijke informatie (geen persoonsgegevens), die niet naar natuurlijke personen te herleiden zijn, zoals welke items worden bekeken door de gebruikers van de website. Deze informatie kan via de website worden verzameld, maar ook op andere wijze, zoals bijvoorbeeld via marktonderzoek. Doel hiervan is het product en het aanbod aan te kunnen passen en evt. uitbreiden, afhankelijk van de wensen van de consument.

Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

 

  1. Doel bewaren informatie

Verzamelde informatie wordt gebruikt om contact met u te maken en uw kind eventueel in te schrijven, dit conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen.

Ook wordt verzamelde informatie gebruikt om de website te verbeteren, gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

Ook kan verzamelde informatie worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Het gaat daarbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan Naar de Boerderij wordt verstrekt.

  1. Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Naar de Boerderij zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres. Naar de Boerderij zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

 

  1. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Wilt u door ons bewaarde informatie wijzigen, laten schrappen of de verwerking beperken of vindt u dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, meld ons dit dan via post of e-mail. Naar de Boerderij zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

 

  1. Veiligheid

Wij gebruiken standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Naar de Boerderij is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van informatie of toegang tot de website. Naar de Boerderij adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

 

  1. Adres gebruiker website

Klanten zijn verplicht Naar de Boerderij van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang Naar de Boerderij geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Naar de Boerderij bekende gegevens juist te zijn. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de gebruiker / klant.

  1. Contact- en identiteitsgegevens Naar de Boerderij

Wij zijn bereikbaar via de volgende gegevens:

Volledige naam: Naar de Boerderij Kinderdagverblijf BV handelend onder de handelsnaam Naar de Boerderij

Correspondentie: Lunerkampweg 5

5241BN Rosmalen

Telefoon: 06-22370618

E-mail: planning@kinderdagverblijfnaardeboerderij.nl

Kvk-nummer: 70104565