Voor en Vroeg schoolse Educatie2020-11-23T23:28:06+01:00


Voor- en vroegschoolse educatie

Wordt er samengewerkt met de basisschool?

Kinderdagverblijf ‘Naar de boerderij’ is vertegenwoordigd in het ‘Stedelijk Overleg Kinderopvang’. In samenwerking met het schoolbestuur werken we mee aan het voorschoolse educatiebeleid in de gemeente Den Bosch. Alle scholen hebben een verschillende visie en methode. Kinderdagverblijf ‘Naar de boerderij’ heeft haar methode aangepast, zodat het aansluit op alle verschillende scholen die we in Den Bosch hebben.

Een van de laatste thema’s in onze methode is “ik ben bijna 4” Hier worden de kinderen voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Als het zover is wordt het dossier overgedragen aan de docent van de school, uiteraard alleen als u als ouder daar toestemming voor geeft.

De kinderen zijn uitstekend voorbereid op de basisschool en hierdoor wordt voor onze peuters de stap naar de basisschool prettiger.

 Wat is VVE oftewel wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als eerste doel het vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal en onderwijsachterstanden, naast het stimuleren van de brede algemene ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Daarnaast bieden we kinderen die de Nederlandse taal niet of matig beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Via een speciaal programma voor VVE proberen we actief om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te signaleren en te verminderen of te voorkomen.

VVE op de Boerderij

Op kinderdagverblijf ‘Naar de boerderij’ gebeurt dit tijdens het spelen en de activiteiten op de boerderij of in het Kanaalpark. SPELEN IS LEREN!

We werken steeds met thema’s waarin een aantal woorden centraal staan. De thema’s staan dicht bij de directe belevingswereld van de kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Ook hebben de thema’s een samenhang tussen de activiteiten, waardoor het taalaanbod meer betekenis krijgt en herhaald wordt.
Een thema duurt 4 weken en bij elke thema horen 10 speelse activiteiten. Elke activiteit duurt ongeveer 15 minuten.
Voor de kinderen die bijna naar school gaan is er een thema: ” Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang naar de basisschool.

U als ouder kunt hier ook een rol in spelen door hierop in te spelen en er boekjes over voor te lezen.

Uk en Puk

Puk treedt op als intermediair tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Via Puk worden de kinderen bij een activiteit betrokken. Puk maakt dezelfde activiteit mee als de kinderen en creëert daarmee veilige en bekende situaties.

 

uk-en-puk

Opvoed ondersteuning

Niemand heeft een gebruiksaanwijzing meegekregen hoe je je kinderen opvoedt en hoe je een goede relatie opbouwt met je kind. Door de jarenlange ervaring in de kinderopvang en met kinderen, aangevuld met een opleiding als Triple P-ondersteuner ben ik in staat om veel ouders te helpen als er zicht moeilijkheden voordoen.

Daarnaast heb ik regelmatig contact met Centrum Jeugd en Gezin. Mochten we er zelf niet uitkomen, dan kan ik u in ieder geval de juiste plek wijzen.

Als u vragen heeft, of soms gewoon eens wilt praten over de zaken die u bezighouden, schroom niet om mij te raadplegen.

Wat is Triple-P

Triple-P is een laagdrempelig opvoedprogramma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.
Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Het biedt ouders steun op maat met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken.

 Triple-P, kent vijf belangrijke basisprincipes:

  1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.
  2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.
  3. Een aansprekende discipline hanteren.
  4. Realistische verwachtingen hebben.
  5. Goed voor jezelf zorgen als ouder/verzorger.

Triple-P biedt ouders/verzorgers:

  1. Een positieve opvoedstijl.
  2. Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen.
  3. Betere communicatie tussen ouder/verzorger en kind in alledaagse situaties.