Talentontwikkeling

Wat verstaan we onder talentontwikkeling;

We zien dat op kinderdagverblijven welke gekoppeld zijn aan een school al in een vroeg stadium testen worden afgenomen, en de kinderen op het geteste niveau worden behandeld en ingedeeld. Ze hebben zelfs al een klasje om de “slimmere” kinderen extra vaardigheden aan te leren.  Wij doen niet aan VVE “Vroeg Voorschoolse Educatie”

Kinderdagverblijf Naar de Boerderij gelooft hier niet in, en naast dat het onze eigen visie is zijn er inmiddels genoeg wetenschappelijke rapporten waaruit blijkt dat spelenderwijs leren in de eerste 4 levensjaren van cruciaal belang is.

Alle kinderen leren het meeste van elkaar.

Het blijkt zelfs dat kinderen zich juist het beste ontwikkelen als ze even niks aangeboden krijgen, en zelf op ontdekkingstocht gaan.

Het is wel belangrijk om vroegtijdig taal en ontwikkel achterstanden op te sporen en aan te pakken. Daarvoor hebben wij een observatiesysteem (Focus) wat we regelmatig toepassen en met de ouders bespreken. Opvoeden doen we samen is ons credo!

Naast het stimuleren van de brede algemene ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar bieden we kinderen die de Nederlandse taal niet of matig beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Talentontwikkeling op de boerderij

Op kinderdagverblijf ‘Naar de boerderij’ gebeurt dit tijdens het spelen en de activiteiten op de boerderij of in het Kanaalpark. SPELEN IS LEREN!

We werken steeds met thema’s waarin een aantal woorden centraal staan. De thema’s staan dicht bij de directe belevingswereld van de kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Ook hebben de thema’s een samenhang tussen de activiteiten, waardoor het taalaanbod meer betekenis krijgt en herhaald wordt.

Een thema duurt 4 weken en bij elke thema horen 10 speelse activiteiten. Elke activiteit duurt ongeveer 15 minuten.

Voor de kinderen die bijna naar school gaan is er een thema: ” Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang naar de basisschool.

U als ouder kunt hier ook een rol in spelen door hierop in te spelen en er boekjes over voor te lezen.

Uk en Puk

Puk treedt op als intermediair tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Via Puk worden de kinderen bij een activiteit betrokken. Puk maakt dezelfde activiteit mee als de kinderen en creëert daarmee veilige en bekende situaties.

uk-en-puk

Wordt er samengewerkt met de basisschool?

KinderdagverblijfNaar de boerderij’ is vertegenwoordigd in het STOK ‘Stedelijk Overleg Kinderopvang’. In samenwerking met het schoolbestuur en een heleboel collega kinderdagverblijven denken en werken we mee aan het voorschoolse educatie beleid in de gemeente Den Bosch. Alle scholen hebben een verschillende visie en methode (denk aan Montessori, Jenaplan, Christelijk, Vrije school maar ook de Democratische school hebben we hier in Den Bosch),  KinderdagverblijfNaar de boerderij’ heeft haar methode aangepast, zodat het aansluit op alle verschillende scholen die we in Den Bosch hebben.

U hoeft dus niet te kiezen, dat kan later nog als uw kindje naar de basisschool gaat.

Een van de laatste thema’s in onze methode is “ik ben bijna 4” Hier worden de kinderen voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Als het zover is wordt het dossier overgedragen aan de docent van de school, uiteraard alleen als u als ouder daar toestemming voor geeft.

De kinderen zijn uitstekend voorbereid op de basisschool en hierdoor wordt voor onze peuters de stap naar de basisschool prettiger.